Stadsproject Expeditiepark

27 januari 2021

Rotterdam heeft recentelijk zeven groene stadsprojecten gepresenteerd. De plannen richten zich op de grootschalige herinrichting van boulevards, parken en pleinen. Er ligt echter een groot reservoir aan openbare ruimte in het centrum van de stad. Daar bevinden zich de expeditiehoven, ooit bedacht als een circuit van toeleveringswegen voor winkels en bedrijven. In een werksessie worden de mogelijkheden verkend, door het fijnmazige stelsel van hoven te beschouwen als een nieuw type stedelijke ruimte.

Onder leiding van moderator Léon van Geest trappen Paul Groenendijk (Platform Wederopbouw Rotterdam), Pieter Kuster (OMI), Like Bijlsma (SUBoffice), Hedwig van der Linden (zelfstandig onderzoeker en ontwerper) en Linda Zuijderwijk (zelfstandig stadssocioloog) de sessie af met een introductie over de historie, ruimtelijke karakteristieken en de sociale waarden van de expeditiehoven. Verschillende experts waaronder Emiel Arends (gemeente Rotterdam), Steven Manhave (Manhave Vastgoed), Cees van der Veeken (LOLA Landscape) en Sanne van Manen (Stadslab Hoogkwartier) gaan met elkaar in gesprek over de potentie van deze openbare ruimtes, verborgen in het hart van de stad.

Like Bijlsma en Hedwig van der Linden deden onderzoek naar het Rotterdamse expditiehof in de studie ‘Machinekamers: typologie van het expeditiehof’. Ze beschrijven het hof als een specifieke publieke ruimte, met een eigen typologie, architectuur en gebruik. Nu de expeditiehoven in onbruik raken en de vraag naar groene ruimte en alternatieve woon- en werkmilieus steeds actueler wordt, is er het momentum om het gehele circuit van hoven op een nieuwe wijze te positioneren in de binnenstad.