Workshop | ‘Een week uit mijn leven’ #2

30 november 2022

Wat zie je door de lens van je camera? In week twee gingen de leerlingen door de wijk met fotograaf Khalid Amakran. Met analoge camera’s leggen ze de wijk vast. Wat valt je op? De camera’s mogen ook mee naar huis, waar de leerlingen de opdracht krijgen om ook op andere dagen hun leefwereld vast te leggen.