out of order

Gyz La Rivière

4 februari - 13 maart 2022

Kunstenaar Gyz La Rivière verbeeldt in de expositie out of order het verlangen naar menselijk contact. Met een kleurrijke en indrukwekkende installatie van telefoonkaarten toont hij de behoefte aan verbinding. Hoeveel uren en minuten zijn het wel niet? Naar wie en waarheen gingen de gesprekken? 

 

Bij OMI zijn duizenden telefoonkaarten te zien, uit allerlei landen met verschillende afbeeldingen: van Catherine Deneuve tot Van Gogh, van architectuur tot reclame. OMI is er vol mee. Het ‘afbeeldingenparadijs’ doet denken aan Instagram avant la lettre. Alleen zonder selfies.

De slanke telefoonzuil uit 1995, de Sidonia, maakt deel uit van de installatie, evenals een miniatuurversie van de telefooncel van de architecten Brinkman & Van der Vlugt uit 1931. Beide zijn in bruikleen van het Houweling Telecommuseum in Rotterdam.

In de serie Road to Nowhere, eveneens te zien bij OMI, laat La Rivière (stads)plattegronden zien die bestaan uit de grondplaten van LEGO. Er is niks op gebouwd en het wegennet klopt niet maar juist dat prikkelt de fantasie. Samen met de maquette van de directiekeet van het Witte Dorp van architect J.J.P. Oud, kun je er het modernisme an sich in zien en La Rivière’s liefde voor De Stijl.

Concept:

Gyz La Rivière

Bruikleen telefoonzuil + miniatuur:

Houweling Telecommuseum

Bruikleen maquette J.J.P. Oud:

Het Nieuwe Instituut

Fotografie:

Ossip van Duivenbode