Rotterdam Cultuurstad

Post65 files II

najaar 2024

In het najaar van 2024 presenteert OMI een vervolg op de succesvolle tentoonstelling Post 65 Files. Na de aandacht voor de kantoorkolossen uit de jaren 70, staat deze keer de ontwikkeling van Rotterdam als cultuurstad centraal. In de jaren 80 krijgen cultuur, toerisme en recreatie een grote impuls met talloze ideeën, prijsvragen en plannen voor een aantrekkelijker Rotterdam. Belangrijke culturele gebouwen en gebieden uit die tijd zijn nu weer onderdeel van vernieuwing. Het Museumpark is al compleet veranderd, de Centrale Bibliotheek wordt binnenkort verbouwd, voor het Maritiem Museum en het Schouwburgplein staan nieuwe plannen op stapel.

In een veelzijdige tentoonstelling wordt met maquettes, ontwerptekeningen, promotiemateriaal, films en foto’s de ontstaansgeschiedenis en de toekomst van deze cultuurgebouwen gepresenteerd. Gelijktijdig is er een programma met excursies, filmvertoningen en presentaties waarin specifieke thema’s worden uitgelicht. De tentoonstelling wil een hernieuwde kijk op het verleden bieden en hedendaagse inzichten rondom thema’s die ook op nationale schaal spelen. OMI gaat samen met ontwerpers, historici, kunstenaars en de gebruikers en bezoekers van deze gebouwen en gebieden op onderzoek uit.