Verduurzaming & Vergroening

25 januari 2023

Er staat veel te gebeuren in de openbare ruimte van Rotterdam. Zowel in de stadswijken als in de tuinsteden, worden de komende 50 jaar verschillende opgaven uitgerold. Daarbij zal veel in de openbare ruimte worden geïnvesteerd. In de tentoonstellingsruimte van ‘Binnenstad | Buitenwijk: Verhalen uit de buurt‘ gaan we in gesprek tijdens de workshop Verduurzaming en Vergroening: wat willen we met de openbare ruimte van deze wijken?

 

Zowel in IJsselmonde als in het Oude Westen zijn veel projecten aan de gang rondom rioolvervanging, waterberging en verduurzaming. In Stadionpark in IJsselmonde is openbare ruimte gerealiseerd met getijdennatuur en meer ruimte voor de flora en fauna, net als in Park de Twee Heuvels. In het Oude Westen zijn klimaatstraten aangelegd en wordt veel ingezet op waterberging in de stadsstraten en vergroening van de wijk. Het Duurzaamheidscafé is de centrale ontmoetingsplek van deze wijk waar ideeën worden uitgewisseld. Tijd om de ervaringen, projecten, ideeën en kansen tussen de twee wijken uit te wisselen tijdens de ateliermiddag ‘Binnenstad | Buitenwijk: Verduurzaming en Vergroening’.

 

Als aftrap van de middag zijn er korte presentaties. Landschapsontwerper Jelmer Boersma en Mercedes Leipoldt (gemeente Rotterdam) presenteren hun aanpak voor Reyeroord. Daarna vertelt Laurence Peels (gemeente Rotterdam) over Aardgasvrij Heindijk in IJsselmonde. Dirk Verhagen (Urban Synergy) gaat in op de transformatie van de openbare ruimte in de oude stadswijken. Tot slot presenteert landschapsontwerper en stedenbouwkundige Wolbert van Dijk de recente ontwerpen voor de buitenruimte in IJsselmonde en het Oude Westen.