Ontmoetingsplekken Maken

Ruud Brugghe & Wolbert van Dijk

10 april t/m 15 mei 2022

Beeldend kunstenaar en (interieur)architect Ruud Brugghe maakte in het Oude Westen – samen met wijkbewoners – vijf publieke ruimtes met een sociaal-culturele functie, zoals de Leeszaal, Jeugdbieb en Werkplaats Duurzaam. De projecten in de buitenlucht – het podium van de Tussentuin en het theehuis in Tuin de Bajonet – zijn in samenhang bedacht met de groenprojecten van landschapsontwerper en stedenbouwkundige Wolbert van Dijk.

De expositie bij OMI toont met tekeningen, foto’s en objecten de onstaansgeschiedenis van deze bijzondere plekken in de wijk. Aanvullend is er een programma van wandelingen en workshops.

Idee & samenstelling:

OMI i.s.m. Joke van der Zwaard

Met dank aan:

Paul Claessens, Wolbert van Dijk & de bewoners van het Oude Westen