West Side Stories #2 @RAM19

5 juni 2019

Het Oude Westen is de bakermat van de stadsvernieuwing, waar bewoners een cruciale rol speelden in de ontwikkeling van de wijk. Kleinschaligheid stond centraal in de ruimtelijke aanpak van de woningen, straten, pleinen, binnentuinen en dwarsverbindingen. Op welke manier kun je deze veelzijdigheid analyseren en verbeelden vanuit een hedendaags perspectief?

Architecten Nina Aalbers en Ferry in ’t Veld (ArchitectuurMaken), zelf bewoners van het Oude Westen, verkennen de vele binnenplaatsen die een rijkdom aan sferen en gebruik laten zien. Onderzoeker en schrijver Tim Verlaan (UvA en Failed Architecture) presenteert zijn impressies van de wijk die hij tijdens een avondwandeling opdeed, en aansluitend plaatst hij de wijk in een internationaal perspectief van vergelijkbare stedelijke vernieuwingsprojecten.

Performer Wessel Klootwijk geeft een poëtische interpretatie van deze jonge tijdlaag in de stad en en architectuurcriticus Piet Vollaard brengt een oude stadsvernieuwer – Jop Steenhouwer – tot leven in zijn voordracht.